Yaj Prashikshan Shivir

Yaj Prashikshan Shivir organize by Arya Samaj Rani Bagh

आर्य समाज रानी बाग द्वारा यज्ञ प्रशिक्षण शिविर संपन्न ।

194th Maharishi Dayanand Saraswati Janmotsav

19th Arya Parivar Yuvak Yuvati Parichay Sammelan