Acharya Devvrat visited Tankara

Newly appointed Governor of Gujarat Acharya Devvrat visited Tankara. Residents of Tankara heartly welcomed him.

11 Aug 2019
Gujarat, India
Arya Samaj Tankara

Flag hoisting in Ranibag

Tree Plantation by Om Yog Sansthan