Arya Samaj Magra Punjla
(Arya Samaj Temple)
Jodhpur, Rajasthan, India
21-May-2017


Sh Sampatraj Devda
President (परधान)

Sh Mahesh Gehlot
Secretary (मंतरी)

Sh Hansraj Gehlot
Treasurer (कोषाधयकष)

Sh Prakash Sankhla
Librarian (पसतकाधयकष)

NA
Dean, AVD (अधिषठाता, आरय वीर दल)

Sh Hari Singh Sankhla
Vice President (उपपरधान)

Sh Hukum Singh Sankhla
Joint Secretary (उपमंतरी)

Arya Samaj Khalasi Line
(Arya Samaj Temple)
Saharanpur, Uttar Pradesh, India
08-May-2017


Sh Vijay Kumar Gupta
President (परधान)

Sh Ravikant Rana
Secretary (मंतरी)

Dr. Rajvir Verma
Treasurer (कोषाधयकष)

Sh Jitendera Arya
Librarian (पसतकाधयकष)

NA
Dean, AVD (अधिषठाता, आरय वीर दल)

Sh Yograj Sharma
Vice President (उपपरधान)

Sh Krishan Lal Sharma
Joint Secretary (उपमंतरी)

Arya Samaj Ashok Vihar Ph I
(Arya Samaj Temple)
New Delhi, Delhi, India
07-May-2017


Sh Prem Kumar Sachdeva
President (परधान)

Sh Jeevan Lal Arya
Secretary (मंतरी)

Sh Vijay Jindal
Treasurer (कोषाधयकष)

N/a
Librarian (पसतकाधयकष)

N/a
Dean, AVD (अधिषठाता, आरय वीर दल)

N/a
Vice President (उपपरधान)

NA
Joint Secretary (उपमंतरी)

Arya Samaj Raj Nagar-2
(Arya Samaj Temple)
New Delhi, Delhi, India
30-Apr-2017


Sh Kramvir Singh Arya
President (परधान)

Sh Ratan Singh Arya
Secretary (मंतरी)

Sh Bhagat Singh Rathi
Treasurer (कोषाधयकष)

NA
Librarian (पसतकाधयकष)

NA
Dean, AVD (अधिषठाता, आरय वीर दल)

Sh Premkanth Batra
Vice President (उपपरधान)

Sh Dhrampal Arya
Joint Secretary (उपमंतरी)

Arya Samaj Nangal Raya
(Arya Samaj Temple)
New Delhi, Delhi, India
30-Apr-2017


Dr. Jaidev Verma
President (परधान)

Sh Bhagwan Das
Secretary (मंतरी)

Sh Pratipal Singh
Treasurer (कोषाधयकष)

Sh Sanjay Kumar
Librarian (पसतकाधयकष)

Sh Vivek Katariya
Dean, AVD (अधिषठाता, आरय वीर दल)

Sh Dev Dutt Sharma
Vice President (उपपरधान)

Sh Vijay Kumar
Joint Secretary (उपमंतरी)

Arya Samaj Sardarpura
(Arya Samaj Temple)
Jodhpur, Rajasthan, India
16-Apr-2017


Shri L. P. Verma
President (परधान)

Shri Madan Lal Gahlot
Secretary (मंतरी)

Shri Laxman Singh Arya
Treasurer (कोषाधयकष)

Shri Omprakash Aaseri
Librarian (पसतकाधयकष)

Shri Radhey Shyam Arya
Dean, AVD (अधिषठाता, आरय वीर दल)

Shri Rajesh Goyal
Vice President (उपपरधान)

Shri Chandra Prakash Arya
Joint Secretary (उपमंतरी)

Arya Samaj Rama Krishna Puram
(Arya Samaj Temple)
South Delhi, Delhi, India
18-Mar-2017


Sh. Bhumesh Kumar Goud
President (परधान)

Dr. Ved Prakash Vidyarthi
Secretary (मंतरी)

Sh. Rajendra Singh Routela
Treasurer (कोषाधयकष)

NA
Librarian (पसतकाधयकष)

Na
Dean, AVD (अधिषठाता, आरय वीर दल)

Sh. S. P. Kohli
Vice President (उपपरधान)

Sh. Satya Prakash Arya
Joint Secretary (उपमंतरी)

Arya Samaj Green Park
(Arya Samaj Temple)
South Delhi, Delhi, India
15-Feb-2017


Sh Prem Sagar Talwar
President (परधान)

Sh Virendra Arora
Secretary (मंतरी)

Sh P.P Sabarwal
Treasurer (कोषाधयकष)

na
Librarian (पसतकाधयकष)

na
Dean, AVD (अधिषठाता, आरय वीर दल)

na
Vice President (उपपरधान)

Arya Samaj Greater Kailash Part 2
(Arya Samaj Temple)
New Delhi, Delhi, India
29-Jan-2017


Sh Sahdev Nangia
President (परधान)

Sh S K Kohli
Secretary (मंतरी)

Sh R N Saluja
Treasurer (कोषाधयकष)

na
Librarian (पसतकाधयकष)

na
Dean, AVD (अधिषठाता, आरय वीर दल)

na
Vice President (उपपरधान)

na
Joint Secretary (उपमंतरी)

Arya Samaj Lalla Pura
(Arya Samaj Temple)
Varanasi, Uttar Pradesh, India
10-Jan-2017


Sh Laxmi Narayan Arya
President (परधान)

Sh Santosh Kumar Arya
Secretary (मंतरी)

Sh Jai Prakash Arya
Treasurer (कोषाधयकष)

NA
Librarian (पसतकाधयकष)

NA
Dean, AVD (अधिषठाता, आरय वीर दल)

NA
Vice President (उपपरधान)

NA
Joint Secretary (उपमंतरी)