Ved Prachar Samaroh

07-Aug-2017 to 14-Aug-2017
08:00 am Onwards

:
15, Hanuman Road, Connaught Place, New Delhi
 
New Delhi-110001
India
 
:
Sh Vijay Dixit
:
011-23361280
BROCHURE
PROGRAMME
07 Aug 2017
08:00 am
Shravani Upakarm evm Shri Krishan Janmashtami Matosav

Shravani Upakarm evm Shri Krishan Janmashtami Matosav

08 Aug 2017
08:00 am
Shravani Upakarm evm Shri Krishan Janmashtami Matosav

Shravani Upakarm evm Shri Krishan Janmashtami Matosav

09 Aug 2017
08:00 am
Shravani Upakarm evm Shri Krishan Janmashtami Matosav

Shravani Upakarm evm Shri Krishan Janmashtami Matosav

10 Aug 2017
07:30 am
Yajya, Bhajan, Pravachan

Yajya, Bhajan, Pravachan

08:00 am
Shravani Upakarm evm Shri Krishan Janmashtami Matosav

Shravani Upakarm evm Shri Krishan Janmashtami Matosav

07:00 pm
Bhakti Sangeet

Bhakti Sangeet

08:00 pm
Vedic Pravachan

Vedic Pravachan

11 Aug 2017
07:30 am
Yajya, Bhajan, Pravachan

Yajya, Bhajan, Pravachan

08:00 am
Shravani Upakarm evm Shri Krishan Janmashtami Matosav

Shravani Upakarm evm Shri Krishan Janmashtami Matosav

07:00 pm
Bhakti Sangeet

Bhakti Sangeet

08:00 pm
Vedic Pravachan

Vedic Pravachan

12 Aug 2017
07:30 am
Yajya, Bhajan, Pravachan

Yajya, Bhajan, Pravachan

08:00 am
Shravani Upakarm evm Shri Krishan Janmashtami Matosav

Shravani Upakarm evm Shri Krishan Janmashtami Matosav

07:00 pm
Bhakti Sangeet

Bhakti Sangeet

08:00 pm
Vedic Pravachan

Vedic Pravachan

13 Aug 2017
07:30 am
Yajya, Bhajan, Pravachan

Yajya, Bhajan, Pravachan

08:00 am
Shravani Upakarm evm Shri Krishan Janmashtami Matosav

Shravani Upakarm evm Shri Krishan Janmashtami Matosav

10:00 am
Satyagrah Balidan Diwas

Satyagrah Balidan Diwas

07:00 pm
Bhakti Sangeet

Bhakti Sangeet

08:00 pm
Vedic Pravachan

Vedic Pravachan

14 Aug 2017
07:30 am
Yajya, Bhajan, Pravachan

Yajya, Bhajan, Pravachan

08:00 am
Shravani Upakarm evm Shri Krishan Janmashtami Matosav

Shravani Upakarm evm Shri Krishan Janmashtami Matosav

08:00 am
Yajya Purnaahuti

Yajya Purnaahuti

10:30 am
Bhashan Pratiyogita

Bhashan PratiyogitaShravani and Ved Prachar Parv

19th Upnishad Kaksha