Kumbh Mela

15-Jan-2019 to 04-Mar-2019
07:00 am Onwards

:
Arya Samaj, Krishna Nagar, KeerGanj, Allahabad
 
Allahabad-0
India
 
:
Ajay Kumar Mehrotra
:
9305990143


108 Kundiya Devyagya Satsang and Paavan Ved Katha

Vedic Darshan, Sahitya, Sanskriti and Dharm Prachar Shivir, Prayag